Iki Cast Vietnam

English

Information

Name company:Iki Cast Vietnam Co., Ltd
Address: Noi Bai Industrial Zone, Lot 78, Quang Tien Ward, Soc Son Dist., Ha Noi
Director:  
Tel:  +84-4-35824155
Fax:  +84-4-35824154
Email:  
Business:  gears, gear pulleys, motors & sanitary fittings
Website:  http://www.itofound.co.jp

Vietnamese

Thông tin

Tên công ty:Công ty TNHH Iki Cast Việt Nam
Địa chỉ: Lô 78, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Giám đốc:  
Tel:  +84-4-35824155
Fax:  +84-4-35824154
Email:  
Kinh doanh:  bánh răng, trục bánh răng, mô tơ, khớp nối
Website:  http://www.itofound.co.jp

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top