English

Address: Lot 14, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 14, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top