English

Address:Lot 42-69A2-87A, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 42-69A2-87A, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 69A1, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Address: Lot 69A1, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top