English

Address: Lot 17-18-19-20-21-22, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 17-18-19-20-21-22, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam.

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top