English

Address:Lot 5-41B, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 5-41B, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address:Lot 72-73, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 72-73, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address:Lot 55, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 55, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn,Hà Nội, Việt Nam.

English

Address:Lot 8B-8C, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ:Lô 8B-8C, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

English

Address: Lot 82, Noibai Industrial Zone, Quang Tien commune, Soc Son district, Hanoi, Vietnam.

Vietnamese

Địa chỉ: Lô 82, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

logo yamahaasahidensobbsfukoku logoLogo cong ty Kyoeinippon konpoNCI LOGOrhythm spindex industries logo

Go to top