Các Hoạt Động Cộng Đồng

Công ty Nội Bài tổ chức chương trình Ngày hội Thể thao hàng năm nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh và thúc đẩy tình hữu nghị và sự gắn kết cộng đồng giữa những người lao động tại KCN Nội Bài

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35820333

Fax: +84-24-35820330

Email: admin@nbiz.com.vn