Công Nhận Khen Thưởng, Giải Thưởng

Trong những năm qua, Công ty Nội Bài và các nhân viên đã được ghi nhận những nỗ lực, đóng góp cho xã hội và chính quyền huyện Sóc Sơn và TP Hà Nội. Gần đây nhất vào ngày 10/03/2023, Tổng Giám đốc Công ty Nội Bài - Quốc tịch.
Malaysia đã được Thành Ủy Hà Nội biểu dương là chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết số 09 -ND/TU của Thành Ủy Hà Nội - Năm 2023.

 

Công ty Nội Bài cũng đã nhận được nhiều Bằng khen từ:
ỦY BAN NHÂN DÂN SÓC SƠN

 

 
 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

 

BẰNG KHEN CỦA QUỐC VƯƠNG MALAYSIA
Điều đáng lưu ý ở đây là Ông Sing Choy, Tổng Giám đốc Công ty Nội Bài, đã được ghi nhận vì những đóng góp của mình cho đất nước Malaysia và được tôn trọng vì khả năng lãnh đạo kinh doanh gương mẫu cả ở Malaysia và nước ngoài.
Ngày 04/07/2018, Ông Au Sing Choy đã được Quốc vương Malaysia phong tặng danh hiệu cao quý “Dato” tương tự như danh hiệu danh dự “Hiệp sĩ” của Vương quốc Anh do Nữ hoàng Anh ban tặng.

 


QUỐC VƯƠNG VÀ HOÀNG HẬU MALAYSIA

ÔNG AU SING CHOY NHẬN TƯỚC HIỆU TỪ QUỐC VƯƠNG

Nguồn: Nguồn: https://www.nst.com.my/news/nation/2018/04/354085/188-peoplehonours-list-pahang-sultans-birthday

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nội Bài,Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35820333

Fax: +84-24-35820330

Email: admin@nbiz.com.vn