Trách Nhiệm Với Xã Hội

Thông qua chương trình trách nhiệm xã hội của Công ty Nội Bài, Ban lãnh đạo đã phối hợp với UBND xã hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và Hội người mù huyện Sóc Sơn
 

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến - Huyện Sóc Sơn - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35820333

Fax: +84-24-35820330

Email: admin@nbiz.com.vn